• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak dbać o lakier samochodu w domowych warunkach.

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – współcześnie wiemy, jakim sposobem to wygląda, a jak sprawy i spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczęcią książęcą, który w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a domenom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do wieczystego milczenia czy też zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa dalej.

1. Zobacz więcej

2. Wejdź

Najciekawsze koncepty samochodowe z targów motoryzacyjnych.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.